Za pregled kompletnog cjenovnika za rani booking idite na link ispod:

Antalya Rani booking

Izrada cjenovnika na dan 04.02.2020, prema trenutačnim cijenama iz on-line sistema.
Cijene su važeće do datuma naznačenih u ponudi ili do obustave ranog bookinga ili specijalne ponude od strane hotela.
* Cijene su izražene u konvertibilnim markama
* U cijene su već uključeni popusti za rani booking
* Cijena aerodromske takse nije uključena u cijene i iznosi 160 KM po osobi.
* Cijena avio karte za djecu koja ne plaćaju smještaj iznosi 400 KM.
* U cijene je uključeno i putničko-zdravstveno osiguranje (Doplata za osobe od 60 do 70 godina i infante 10 KM).
* Naćin plaćanja za RANI BOOKING: Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od iznosa aranžmana, a ostatak 15 dana prije putovanja.
Napomena: Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene
vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana.

Branilaca Sarajeva 47, Sarajevo
+387 33 552 965,
+387 33 867 413
ID broj 420172002009
Banka Intesa sanpaolo 1541602005153481
Registracija u sudu MBS65-01-1047-11
Licenca broj 07-02-22-6432/19
albatros.sa@outlook.com